صفحه اصلی > اخبار > آرشیو خبری سازمان .................  


 

 
ابلاغ مصوبه هیات وزیران و احکام مرتبط با سازمان توسعه تجارت ایران در سند راهبرد توسعه گردشگری

 

مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران از ابلاغ مصوبه هیات وزیران از سوی معاون اول ریاست جمهوری با موضوع سند راهبرد توسعه گردشگری و اقدام جهت اجرای احکام مربوط به سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، سهراب سلیمی اظهار داشت: این سند که از سال 96 توسط معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ( سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وقت) به هیات وزیران پیشنهاد شده بود، در مباحث مرتبط با صادرات خدمات گردشگری، توسط این سازمان مورد پیگیری قرار گرفته است. 

وی افزود: طی سال گذشته نیز برای تدوین برنامه استراتژی ملی صادرات گردشگری با مشارکت ITC و معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اقدام و تاکنون نتایج مطلوبی حاصل شده است. 

مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات گفت: باید توجه داشت برنامه ملی توسعه گردشگری به عنوان برنامه اجرایی این سند شامل تنظیم و تدوین چارچوب توسعه بلندمدت برای گردشگری و یک برنامه اقدام کوتاه‌مدت برای فعالیت‌ها و اقدامات اولویت‌دار است؛ بنابراین، حوزه همکاری دستگاه‌های مرتبط با گردشگری از میان وظایف ذاتی دستگاه‌ها احصا و بر همین اساس، طبق ردیف 9 جدول شماره 1 سند مورد اشاره، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌گذاری و تخصیص جوایز صادراتی، شرکت در نمایشگاه‌ها و نظایر آن را برعهده دارد. 

سلیمی با اشاره به اینکه براساس مندرجات ردیف 8 جدول شماره 2 احکام سند مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌بایست برنامه‌های ترویج و معرفی قابلیت‌های گردشگری را از طریق رایزنان بازرگانی اجرا کند، گفت: اقدام مورد انتظار دیگر از وزارت صمت تهیه دستورالعمل تخصیص جوایز صادراتی و شرکت در نمایشگاه‌ها با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،  براساس اولویت بازارها و محصولات گردشگری عنوان شده است.

وی ادامه داد: در این احکام، ساماندهی و ارتقای بازارهای موجود، راه‌اندازی بازارچه‌های خوداشتغالی در شهرها به ویژه محوطه‌ها و مسیرهای گردشگری، به صورت دائم و موقت، از دیگر اقدامات مورد انتظار از وزارت صمت ذکر شده است.

سلیمی در پایان گفت: در بخش الزامات تحقق و پیاده‌سازی سند، به ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین‌دستگاهی در توسعه گردشگری از طریق تشکیل شورای راهبردی و نظارت بر تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری با محوریت وزارت گردشگری و با حضور دستگاه‌های ذی‌ربــط اشاره شده، که با تعامل با دفتر برنامه‌ریزی معاونت گردشگری وزارت مربوطه، مشخص شد که پس از ابلاغ این سند به دستگاه‌های ذی‌ربط، به تدریج جلسات موضوعی برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

 تاریخ انتشار:1399/06/26  ساعت درج:٠٩:٢٣  شماره خبر:٩٤٦٦  بازدید:1270

  نسخه چاپي


خروج