پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در عمان ...... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در عمان ......
صفحه اصلی > آرشیو اخبار 
رایزن بازرگانی ایران در عمان خبر داد:
برپایی نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عمان
4-8 بهمن (27-23 ژانویه2017)
١٥:٠١ - 1395/10/01