صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور عمان

نام و نام خانوادگی : عباس عبدالخانی
تلفن : 00968-24696947
نمابر: <#f:16/>
تلفن همراه: 00968-97440021
آدرس: <#f:20/>
رزومه: <#f:23/>
پست الکترونیک: abdolkhani_tpo@yahoo.com
نشانی پایگاه اینترنتی:

<#f:22/>