صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور عمان

نام و نام خانوادگی : عباس عبدالخانی
تلفن : 00968-24696947 -تماس ازطریق واتساپ
نمابر: 00968-24696888
تلفن همراه: 00968-97440021
آدرس:

<#f:20/>

رزومه: <#f:23/>
پست الکترونیک: abdolkhani_tpo@yahoo.com
نشانی پایگاه اینترنتی:
روزهای کاری: یکشنبه لغایت پنجشنبه
ساعت کاری : 17-8